Dobry polecany lekarz specjalista

Psycholog Kraków

Definicja

Psychologia to dziedzina nauki zajmująca się genezą i przebiegiem procesów oraz cech psychicznych człowieka. Ponadto, psychologia bada wpływ aspektów psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz relacje z otoczeniem.
Psychologia zalicza się do nauk humanistycznych i społecznych oraz należy do dziedzin interdyscyplinarnych. Czerpie wiedzę między innymi z takich nauk, jak antropologia, biologia, medycyna, filozofia, socjologia. Określa się ją również mianem „nauki o psychice człowieka”.
Diagnoza w zakresie psychologii polega na analizie i opisie pozytywnych i negatywnych właściwości psychicznych oraz psychologicznych funkcjonowania pacjenta, wyjaśnianiu oraz próbie modyfikacji zachowań w wyniku negatywnych skutków zaburzeń psychologicznych.

Zaburzenia diagnozowane w zakresie psychologii

Choroby powiązane z dziedziną nauki, jaką jest psychologia:

 • Bezsenność,
 • Choroba dwubiegunowa,
 • Depresja,
 • Schizofrenia,
 • Upośledzenia umysłowe,
 • Zaburzenia nastroju (afektywne – na przykład: depresja),
 • Zaburzenia nerwicowe,
 • Zaburzenia osobowości,
 • Zaburzenia rozwoju psychicznego / psychologicznego (na przykład: autyzm),
 • Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się we wczesnych latach życia (na przykład: ADHD),
 • Zaburzenia DDA (Dorosłe Dziecko Alkoholika)
 • Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (na przykład: bulimia, noce lęki).

Czy wiesz, że…

Psychologia nazywana jest również „nauką o duszy”.

Jedną z metod leczenia w psychologii jest biblioterapia – terapia wykorzystująca książki, inną muzykoterapia zwana „choreotapią”.

Linki

Polskie Towarzystwo Psychologiczne: http://www.ptp.org.pl/
Definicja wg Wikipedia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Psychologia