Dobry polecany lekarz specjalista

Logopeda Kraków

Definicja

Logopedia to dziedzina nauki z zakresu medycyny zajmująca się wszelkimi zagadnieniami związanymi z komunikacją językową, wadami i zaburzeniami mowy. Logopedzi analizują, rozpoznają, badają i leczą zaburzenia komunikacyjne pod kątem medycznym, psychologicznym, lingwistycznym, pedagogicznym oraz artystycznym.
Głównym elementem zainteresowań badawczych logopedów jest aparat artykulacyjny, czyli zespół narządów ludzkich (jama ustna, gardłowa, nosowa) odpowiedzialnych za artykulację.
Logopedię klasyfikuje się na następujące specjalizacje: teoretyczną, praktyczną (stosowaną), która dzieli się na ogólną (wychowawcza i artystyczna) i specjalną (korekcyjna i surdologopedia).
Logopedia wspierana jest przez inne dziedziny nauki, jak językoznawstwo, foniatria, audiologia, ortodoncja, anatomia, fizjologia, psychologia i pedagogika.

Zaburzenia diagnozowane w zakresie logopedii

W ramach logopedii wyróżnia się zaburzenia, jak:

 • Afazja,
 • Betacyzm,
 • Bezdźwięczność,
 • Bradylalia,
 • Dysleksja,
 • Gammacyzm,
 • Kappacyzm,
 • Jąkanie,
 • Lambdacyzm,
 • Nosowanie,
 • Tachylalia,
 • Problemy z dykcją,
 • Sygmatyzm,
 • Rotacyzm.


Czy wiesz, że…

Logopedia pochodzi z języka greckiego: „lotos” – słowo i „phedos” – nauka.

Logopedia w Polsce istnieje dopiero od kilkudziesięciu lat, a jej znaczący rozwój datuje się na 1960 rok, kiedy to z inicjatywy Leona Kaczmarka powstało pismo „Logopedia”.

Pierwsze w Polsce Podyplomowe Studium Logopedyczne powstało w Lublinie.

Linki

Polskie Towarzystwo Logopedyczne: http://www.logopedia.umcs.lublin.pl/
Definicja Logopedii wg Wikipedia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Logopedia