Dobry polecany lekarz specjalista

Kardiolog Kraków

Definicja

Kardiologia to dziedzina medycyny obejmująca badanie, rozpoznanie oraz leczenie zaburzeń, schorzeń i wad układu sercowo – naczyniowego, w tym serca, aorty i mniejszych naczyń krwionośnych.
Kardiolodzy to specjaliści zajmujący się zawodowo leczeniem schorzeń związanych z całym układem krążenia człowieka. Jeżeli chodzi o diagnozowanie oraz leczenie chorób związanych z sercem, kardiologia wspierana jest przez inne dziedziny medycyny, jak hipertensjologia, neurologia, pulmonologia oraz angiologia.
Do podstawowych badań w ramach diagnostyki z zakresu kardiologii zalicza się badania nieinwazyjne: EKG, ECHO, Holter, RTG klatki piersiowej, USG metodą Dopplera, radioizotopowe badanie SPECT, tomografia spiralna, emisyjna tomografia pozytonowa (PET), rezonans magnetyczny MRI, tilt test oraz badania inwazyjne: angiografia, koronarografia, cewnikowanie serca, bypassy, koronaroplastyka PTCA, ultrasonografia wewnątrzwieńcowa.
Do najbardziej powszechnych zadań na stanowisku kardiologa zalicza się: pełna opieka medyczna, rozpoznanie i zbadanie wrodzonych i nabytych chorób serca, układu krążenia, naczyń krwionośnych oraz mięśnia sercowego, prowadzenie rehabilitacji pacjentów.

Zaburzenia diagnozowane w zakresie kardiologii

Ogólna klasyfikacja chorób serca i układu sercowo – naczyniowego obejmuje:

 • Chorobę wieńcową (choroba niedokrwienna mięśnia sercowego),
 • Choroby układu krążenia,
 • Choroby serca i zastawek serca,
 • Choroby naczyń mózgowych,
 • Choroby tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych,
 • Choroby żył, naczyń limfatycznych i węzłów chłonnych,
 • Kariomoparia,
 • Niedociśnienie tętnicze,
 • Wrodzone / nabyte wady serca,
 • Zaburzenia rytmu serca,
 • Zawał mięśnia sercowego,
 • Zapalne choroby serca,
 • Zespół Fallota.

Czy wiesz, że…

Początki dziedziny nauki, jaką jest kardiologia datuje się na 1628 rok, kiedy to angielski lekarz William Harvey odkrył krążenie krwi.

Japońscy naukowcy odkryli, że wiele nagłych powikłań układu kardiologicznego zdarzyło się podczas gry w golfa.

Współcześnie dysfunkcje serca i układu naczyniowego uznaje się za chorobę cywilizacyjną ze względu na permanentnie wzrastające tempo i stres życia.

Linki

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne: http://www.ptkardio.pl/
Definicja wg Wikipedia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kardiologia