Menu bottom (8)

środa, 24 luty 2016 09:43

Instrukcja

Napisał

 

1 Rejestracja

 

Pierwszym krokiem przy założeniu konta na naszej stronie jest rejestracja. W tym celu należy kliknąć przycisk „Rejestracja” znajdujący się u góry strony lub bezpośrednio pod niniejszym tekstem. Podczas rejestracji należy wypełnić pola tekstowe. Nazwa użytkownika lub adres e-mail pełnią rolę loginu i służą do późniejszego logowania.

ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO

Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo na skrzynkę pocztową kod aktywacyjny, po uruchomieniu którego mają Państwo dostęp do swojego konta na naszym portalu. Wszelkie informację na temat aktywacji konta będą znajdowały się w otrzymanej wiadomości.

 

2 Logowanie

 

Po dokonaniu rejestracji mogą Państwo w każdej chwili zalogować się na swoje konto. W tym celu należy wybrać opcje „Zaloguj się”. W miejscu „Nazwa użytkownika” należy wpisać login wybrany przy rejestracji lub podany przy rejestracji adres e-mail. Zarówno „Nazwa użytkownika” jak i wybrane przez Państwa „Hasło” są dostępne w mailu, w którym otrzymali Państwo kod dostępu.  Po zalogowaniu mają Państwo możliwość wprowadzenia swoich danych osobowych.

 

3 Tworzenie wizytówki

 

Po zalogowaniu się na portal otrzymują Państwo możliwość wygenerowania wizytówki określającej opis usług oraz wszystkich informacji na temat Państwa działalności. Bezposrednio po zalogowaniu, mają Państwo dostęp do możliwości wprowadzenia swoich danych. W tym celu należy wyrać opcje "Dodaj wpis". Wszystkie wprowadzane przez Państwa dane można w każdej chwili edytować. Ważne jest aby w pierwszej kolejności wybrać specjalizację. W innym przypadku nie będzie możliwe dodoanie "Danych kontaktowych".

Opis

W tym miejscu mogą Państwo umieścić opis swojej sylwetki.


Wysoka pozycja w wyszukiwarkach
Aby uzyskać wysoką pozycję w internetowych wyszukiwarkach należy dostosować się do następujących wytycznych:

 • wstawiany opis powinien mieć co najmniej 1500 znaków,
 • umieszczony tekst powinien być oryginalny i nie powielany na innych stronach internetowych. 

Ważne jest, aby zlokalizować miejsce działalności na mapie. W tym celu należy sprawdzić położenie czerwonego znacznika na mapie i w razie rozbieżności przesunąć znacznik na pożądane miejsce.

 

Dane kontaktowe

Adres, numer telefonu czy godziny przyjęć ułatwią pacjentom możliwość skontaktowanie się z Państwem. 

 

Zdjęcie

Zamieszczenie zdjęcia pozytywnie wpłynie na Państwa wizerunek. Nie będą Państwo anonimowi co z pewnością wzbudzi zaufanie wśród potencjalnych pacjentów. Aby umieścić zdjęcie wystarczy w miejscu „Wybierz plik” wybrać odpowiednią fotografię. 

 

Tagi

Jest to niezwykle istotne, ponieważ dzięki zastosowaniu tzw. tagów mogą Państwo uzyskać wysoką pozycję w wyszukiwarkach. Tagi to po prostu kluczowe słowa będące opisem oferowanych usług, specjalności, leczonych chorób itp. Krótkie hasła będą zamieszczone przez Państwa w tej zakładce będą łączone z hasłami wpisywanymi przez osoby szukające w Internecie konkretnych usług.

 

poniedziałek, 24 listopad 2014 00:00

Cennik

Napisał

 

Rejestracja, stworzenie własnego wpisu oraz podstawowa promocja przez nasz Portal jest całkowicie BEZPŁATNA !

Opłatą podlegają jedynie dodatkowe formy promocji

 

 START PREMIUM PRO
Możliwość obsługi wielu profili przez jednego zarejestrowanego użytkownika
Tworzenie własnego profilu wraz z dowolną ilością modyfikacji
Link do własnej strony www
Pomoc w optymalizacji wizytówki X
Pozycjonowanie w wyszukiwarce GOOGLE usług oraz problematyki związanej z wykonymanym zawodem (np. choroby)  X
Wyróżninie profilu i wyświetlanie na początku kategorii na naszym portalu X X
Koszt 1 miesiąc 0zł 120zł 150zł

                                                                                                                                  *ceny netto

 

Współpraca z naszym portalem to:

najskuteczniejsza metoda pozyskania nowych pacjentów,

- zaistnienie w grupie najlepszych specjalistów,

- tworzenie pozytywnego i nowoczesnego PR w sieci,

wysoka pozycja swoich usług oraz osoby w wyszukiwarce Google,

promocja lokalna poprzez media, sieć...

 

piątek, 21 luty 2014 00:00

Polityka cookies

Napisał

1. Czym są pliki cookies.

Ciasteczka ( angielskie „cookies”) to niewielkie pliki danych w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwer na twoim komputerze. Pliki te pozwalają rozpoznać twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowując ją do twoich preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer.

2. Z jakich rodzajów plików cookies korzystamy.

Cookies „sesyjne” – plikami tymczasowe, które pozostają na twoim urządzeniu, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
Cookies „stałe” – pliki pozostają na twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia.
Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do twoich preferencji, w momencie, gdy dokonujesz zakupów.

3. Do czego używamy plików cookies.

Pliki „cookies” używane są w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Pliki cookies przechowują informację o geolokalizacji, języku odwiedzającego stronę, oraz losowe dane dotyczące identyfikatorów sesji. Gromadzone dane pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Pozyskane informacje pomagają nam budować statystyki dotyczące ilości nowych i stałych użytkowników oraz umożliwiają nam analizę odwiedzanych podstron. Dzięki tym informacjom nieustannie polepszamy nawigację po naszym sklepie oraz poprawiamy jakość oferowanych usług.

4. Usuwanie i wyłączanie plików cookies.

Możesz w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies”. Ustawienia przeglądarki mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików „cookies” można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki (oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych)

piątek, 21 luty 2014 00:00

Regulamin serwisu

Napisał

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną


Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego www.polecany-lekarz.pl prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z jego postanowieniami, prosimy o opuszczenie serwisu.


§1
Postanowienia ogólne

Działając na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami)
Ryszard Czaja prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EUROPEJSKA AGENCJA PROMOCJI REGIONALNEJ Ryszard Czaja z siedzibą Lusina ul. Górska 27 w 30-698 Kraków ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem.

 1. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej: www.polecany-lekarz.pl w sposób umożliwiający każdemu Lekarzowi i Użytkownikowi w dowolnym czasie jego pozyskanie, pobranie, utrwalenie, odtwarzanie za pomocą systemu teleinformatycznego, a także wydrukowanie.
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. Oznaczenie Usługodawcy.
  2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z serwisem internetowym Usługodawcy.
  3. Zakaz dostarczania przez Usługodawcę treści o charakterze bezprawnym.
  4. Rodzaje i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną.
  5. Zasady rejestracji indywidualnych kont internetowych Lekarzy.
  6. Zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu oraz publikacji opinii o Lekarzach.
  7. Warunki płatności.
  8. Zasady lojalności handlowej.
  9. Zasady odpowiedzialności Usługodawcy.
  10. Tryb postępowania reklamacyjnego.
  11. Postanowienia ogólne.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przepisy:
 4. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (Dz. U. 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami).
 5. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami).
 6. Nazwa serwisu internetowego, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.


§2
Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wiążący każdego Lekarza oraz Użytkownika bez konieczności zawierania odrębnej umowy wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.
 2. Usługodawca - Ryszard Czaja prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EUROPEJSKA AGENCJA PROMOCJI REGIONALNEJ Ryszard Czaja z siedzibą Lusina ul. Górska 27 w 30-698 Kraków nr NIP: 735-140-98-30, nr REGON: 123163184,adres e-mail: biuro@polecany-lekarz.pl
 3. Serwis internetowy - www.polecany-lekarz.pl
 4. Indywidualne konto internetowe – zbiór informacji o Lekarzu oraz prowadzonej przez niego praktyce zawodowej wraz z opiniami na jego temat opublikowanymi przez Użytkowników.
 5. Użytkownik - każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która na skutek akceptacji Regulaminu uzyskuje uprawnienie do opublikowania jednej opinii na temat każdego Lekarza.
 6. Cennik - cennik świadczonych usług reklamowych stanowiący integralną część niniejszego Regulaminu.
 7. Usługi społecznościowe – usługi (wtyczki/aplikacje) świadczone za pośrednictwem określonych serwisów internetowych, zgodnie z ich wewnętrznymi regulaminami, umożliwiające wymianę komentarzy i poglądów.
 8. Opinia – pisemny komentarz Użytkownika o prowadzonej przez Lekarza praktyce zawodowej.
 9. Lekarz – każda osoba fizyczna, która na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997r. Nr 28, poz. 152 z późn. zmianami), wykonuje na terytorium miasta Krakowa, zawód lekarza polegający na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, w szczególności: badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich.


§3
Wymagania techniczne
niezbędne do współpracy z serwisem internetowym Usługodawcy.

 1. W celu prawidłowego korzystania z niniejszego serwisu internetowego niezbędne jest posiadanie przez Lekarza i Użytkownika dostępu do systemu teleinformatycznego w minimalnej konfiguracji, tj:
  1. Komputer lub inne narzędzie, urządzenie lub sprzęt przenośny, podłączony do sieci Internet, lub umożliwiający dostęp do sieci Internetu.
  2. Przeglądarka internetowa: przykładowo Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera zaktualizowana do najnowszej wersji.
 2. Usługodawca zastrzega sobie uprawnienie do czasowego zaprzestania (zawieszenia) wykonywania usługi objętej Regulaminem, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (m.in. konserwacja, modernizacja, modyfikacje lub naprawa systemu) lub będzie wynikało z przyczyn od Usługodawcy niezależnych.
 3. W celu uniknięcia potencjalnych zagrożeń Usługodawca przestrzega, iż najistotniejszym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód - typu „wirusy”, „konie trojańskie” itp.
 4. W celu uniknięcia potencjalnych zagrożeń Usługodawca zaleca Lekarzom i Użytkownikom korzystanie z komputerów zaopatrzonych w legalne oprogramowanie wraz z wszelkimi dostępnymi aktualizacjami systemu.
 5. W celu uniknięcia potencjalnych zagrożeń Usługodawca przestrzega Lekarzy i Użytkowników, by zaopatrzyć swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku.
 6. W celu uniknięcia potencjalnych zagrożeń Usługodawca przestrzega Lekarzy i Użytkowników przed potencjalnym zagrożeniem związanym działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Lekarza i Użytkownika (np. ataki na jego witryny), jak i Usługodawcy. Biorąc pod uwagę powyższe Lekarz i Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że mimo stosowania Usługodawcę wszelkich nowoczesnych technologii nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami. 
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Lekarz i Użytkownik, a które uniemożliwiają użytkownikowi korzystanie z serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem usług.


§4
Zakaz dostarczania przez Usługodawcę treści o charakterze bezprawnym

 1. Usługodawca na podstawie Regulaminu oświadcza, że w ramach świadczenia usług obowiązuje go zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Usługodawca niniejszym oświadcza, że nie naruszy powyższego zakazu treści o charakterze bezprawnym. 


§5
Rodzaje i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną

 1. Na podstawie Regulaminu każdy Lekarz oraz Użytkownik korzystający z serwisu internetowego obowiązany jest do:
  1. Szczegółowego zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z serwisu,
  2. Przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.
 2. Usługodawca na podstawie Regulaminu świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na:
  1. Możliwości odpłatnego opublikowania przez Lekarza swoich danych oraz informacji o prowadzonej przez siebie praktyce zawodowej (usługa reklamowa).
  2. Możliwości opublikowania przez każdego Użytkownika jednej opinii na temat każdego Lekarza.
  3. Możliwości opublikowania przez Lekarza odpowiedzi na opinie wystawione przez Użytkownika.
  4. Możliwości wyszukania przez Użytkownika Lekarza według specjalizacji.
  5. Dostępie każdego Użytkownika do informacji Lekarza o prowadzonej przez siebie praktyce zawodowej, opinii na temat Lekarza opublikowanych przez Użytkowników, oraz odpowiedzi Lekarzy na powyższe opinie.
 3. Zabronione jest wykorzystywanie przez Lekarza lub Użytkownika serwisu w sposób niewłaściwy lub niezgodny z jego przeznaczeniem.


§6
Zasady rejestracji indywidualnych kont internetowych Lekarzy

 1. Warunkiem opublikowania przez Lekarza swoich danych oraz informacji o prowadzonej przez siebie praktyce zawodowej jest rejestracja w serwisie - tj. utworzenie indywidualnego konta internetowego.
 2. Tworząc indywidualne konto internetowe Lekarz podaje w formularzu wszystkie informacje wymagane w serwisie internetowym, w szczególności:
  1. Imię i nazwisko.
  2. Tytuł zawodowy.
  3. Specjalizacje.
  4. Adres e-mail.
  5. Telefony kontaktowe.
  6. Adres/adresy prowadzonej praktyki zawodowej (miejsce/miejsca przyjmowania pacjentów).
  7. Zasady przyjmowania pacjentów (godziny przyjmowania, zasady umawiania wizyt).
  8. Aktualne dane kontaktowe.
  9. Informację (maksymalnie 3500 znaków) o prowadzonej przez siebie praktyce zawodowej.
 3. Tworząc indywidualne konto internetowe Lekarz zobowiązuje się podać prawdziwe, aktualne i dokładne dane. Lekarz odpowiada wobec Usługodawcy oraz Użytkowników za prawdziwość, poprawność i dokładność podanych przez siebie informacji.
 4. Lekarz poprzez utworzenie indywidualnego konta internetowego wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego danych i informacji o prowadzonej praktyce zawodowej.
 5. Po zakończeniu rejestracji przez Lekarza, Usługodawca:
  1. Dokonuje analizy przedstawionych przez Lekarza danych i informacji.
  2. Weryfikuje prawdziwość, kompletność danych podanych przez Lekarza.
  3. Informuje Lekarza o obowiązku zmiany, doprecyzowania danych i informacji.
  4. Publikuje w serwisie dane i informacje Lekarza w terminie 3 dni, od dnia spełnienia wszystkich poniższych warunków:
  5. Podania przez Lekarza wszystkich niezbędnych danych wymaganych w serwisie internetowym,
  6. Przeprowadzenia przez Usługodawcę pozytywnej weryfikacji danych podanych przez Lekarza,
  7. Zapłaty Usługodawcy wynagrodzenia za świadczone usługi reklamowe.
 6. Po dokonaniu czynności określonych w ustępie poprzedzającym Usługodawca informuje Lekarza poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Usługodawcę podczas tworzenia indywidualnego konta internetowego o:
  1. Potwierdzeniu rejestracji i opublikowaniu w serwisie jego danych i informacji (w przypadku spełnienia wszystkich warunków, o których mowa w §6 ust. 5 pkt. d).
  2. Odmowie rejestracji (w przypadku braku spełnienia przynajmniej jednego warunku, o którym mowa §6 ust. 5 pkt. d).
 7. Usługodawca ponadto zastrzega sobie uprawnienie do:
  1. Odmowy rejestracji indywidualnego konta internetowego Lekarza, w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu.
  2. Zablokowania lub usunięcia indywidualnego konta internetowego w przypadku naruszenia przez Lekarza postanowień Regulaminu. W opisanym przypadku Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Lekarzowi wynagrodzenia za świadczone na jego rzecz usługi.
 8. Po utworzeniu indywidualnego konta internetowego Lekarzowi przysługuje uprawnienie do:
  1. Edytowania danych przedstawionych na etapie rejestracji.
  2. Umieszczenia odpowiedzi na ewentualne opinie opublikowane na jego temat przez Użytkowników.
 9. Usługodawca przestrzega, iż podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, w szczególności wprowadzających Użytkowników w błąd może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną Lekarza.
 10. W przypadku zmiany danych Lekarza podanych w trakcie rejestracji, Lekarz zobowiązuje się dokonać stosownych zmian w indywidualnym koncie internetowym niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany danych.

§7
Warunku płatności za świadczone usługi reklamowe

 1. Utworzenie indywidualnego konta internetowego przez Lekarza równoznaczne jest z:
  1. Zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
  2. Zawarciem z Usługodawcą umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, Cenniku oraz innych załącznikach (usługa reklamowa).
  3. Wyrażeniem zgody na otrzymywanie od Usługodawcy faktur elektronicznych zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaru i usług (Dz. U. 2004r. Nr 54, poz. 535 z późn. zmianami)
  4. Obowiązkiem zapłaty Usługodawcy wynagrodzenia, płatnego z góry za pełny okres świadczonych na rzecz Lekarza usług reklamowych.
 2. Szczegółowy cennik usług reklamowych przedstawiony został w załączniku stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu.
 3. Za świadczone przez Usługodawcę na rzecz Lekarza usługi wystawiona zostanie faktura elektroniczna, o której mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaru i usług (Dz. U. 2004r. Nr 54, poz. 535 z późn. zmianami).
 4. Usługodawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność treści. Formatem faktury w formie elektronicznej jest PDF. Do podglądu oraz weryfikacji przesłanej faktury służy bezpłatne oprogramowanie „Adobe Acrobat Reader", które Lekarz może pobrać i zainstalować we własnym zakresie.
 5. Usługodawca wystawia fakturę w terminie 3 dni od dnia utworzenia indywidualnego konta internetowego lub przedłużenia terminu świadczenia usług reklamowych.
 6. Faktury elektroniczne będą doręczane na adres poczty elektronicznej wskazany w trakcie tworzenia indywidualnego konta internetowego.
 7. Usługodawca zastrzega sobie uprawnienie do prowadzenia różnego rodzaju akcji promocyjnych, zmian Cennika, udzielania rabatów oraz wprowadzania okresów bezpłatnych na świadczone usługi reklamowe.
 8. Za świadczone przez Usługodawcę usługi reklamowe Lekarz jest zobowiązany zapłacić w terminie wskazanym w fakturze VAT na rachunek bankowy wskazany w takiej fakturze. Przez datę zapłaty dokonywanej w drodze przelewu bankowego strony rozumieją dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
 9. W przypadku nie wywiązania się z zapłaty w terminie określonym powyżej Usługodawca upoważniony jest do naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie przez Lekarza poczynając od dnia następującego po dniu upływu terminu do zapłaty.
 10. W przypadku nie wywiązania się z zapłaty w terminie określonym powyżej Usługodawca upoważniony jest do odmowy rejestracji, zablokowania lub usunięcia indywidualnego konta internetowego do czasu uiszczenia wynagrodzenia. W opisanym przypadku Lekarz zobowiązany jest do zapłaty pełnego wynagrodzenia zgodnie z regulaminem oraz cennikiem.
 11. W przypadku nie wywiązania się z zapłaty w terminie Lekarz zobowiązuje się wobec Usługodawcy pokryć wszelkie koszty postępowania polubownego oraz pozasądowego postępowania windykacyjnego podejmowanego przez Usługodawcę w celu wyegzekwowania należności.
 12. W przypadku bezskuteczności postępowania polubownego i windykacyjnego Usługodawca uzyskuje prawo do doliczenia kosztów tych postępowań do kwoty należności głównej dochodzonej w postępowaniu sądowym przeciwko Lekarzowi.


§8
Termin trwania usług reklamowych

 1. Termin świadczenia przez Usługodawcę odpłatnych usług reklamowych uzależniony jest od wybranego przez Lekarza okresu świadczenia usług, zgodnie z Regulaminem oraz Cennikiem.
 2. Termin świadczonych przez Usługodawcę usług reklamowych może zostać przedłużony:
  1. na skutek złożenia przez Lekarza stosownego wniosku w serwisie internetowym Usługodawcy oraz uiszczenie wynagrodzenia, płatnego z góry za kolejny pełny okres świadczenia usług reklamowych.
  2. na skutek automatycznego przedłużenia, bez potrzeby składania przez Lekarza odrębnego wniosku.
 3. Wniosek o przedłużenie okresu świadczenia usług reklamowych może być składany wielokrotnie.
 4. Termin świadczenia usług reklamowych ulega przedłużeniu na identyczny czas określony, o ile Lekarz nie złoży Usługodawcy (za pośrednictwem indywidualnego konta internetowego lub poprzez wysłanie informacji pod adres e-mail Usługodawcy), przeciwnego oświadczenia woli w terminie:
  1. 7 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy na czas określony 1 miesiąca,
  2. 14 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy na czas określony 6 miesięcy,
  3. 30 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy na czas określony 1 roku.
 5. Oświadczenie woli, o którym mowa w ustępie poprzedzającym powinno zawierać: imię, nazwisko Lekarza, oraz informację o braku zamiaru przedłużenia świadczenia usług reklamowych. Przez datę złożenia oświadczenia woli strony rozumieją dzień wprowadzenia go do środka komunikacji elektronicznej Usługodawcy w taki sposób, żeby Usługodawca mógł zapoznać się z jego treścią.
 6. W przypadku każdego automatycznego przedłużenia terminu świadczenia usług reklamowych Lekarz każdorazowo zobowiązany jest do zapłaty Usługodawcy wynagrodzenia, płatnego z góry za pełny okres świadczonych na rzecz Lekarza usług reklamowych.
 7. Usługodawcy przysługuje w każdym przypadku uprawnienie do odmowy przedłużenia terminu świadczenia usług reklamowych, bez podania Lekarzowi przyczyn swojej odmowy


§9
Zasady lojalności handlowej

 1. Lekarz zobowiązany jest zachować w tajemnicy, używać w dobrej wierze i tylko w sposób zgodny z przeznaczeniem jakiekolwiek informacje dotyczące współpracy z Usługodawcą, prowadzonej przez Usługodawcę działalności gospodarczej oraz jakiekolwiek inne dane do których Lekarz uzyskał dostęp.
 2. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji powszechnie znanych lub co do których Lekarz uzyskał pisemną zgodę Usługodawcy na ich ujawnienie.
 3. Strony mają prawo do ujawnienia faktu i przedmiotu współpracy w swoich materiałach marketingowych oraz referencjach.


§10
Zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu oraz
publikacji opinii o Lekarzach

 1. Każdemu Użytkownikowi serwisu przysługuje uprawnienie do opublikowania jednej opinii o każdym z Lekarzy posiadających indywidualne konto internetowe w serwisie.
 2. Usługodawca umożliwia opublikowanie opinii o Lekarzu za pomocą usług (wtyczek/aplikacji) społecznościowych, pochodzących bezpośrednio z zewnętrznych serwisów społecznościowych.
 3. Usługodawca wykorzystuje usługi pochodzące od takich serwisów jak:
  1. facebook.com ("Facebook").
  2. plus.google.com ("Google +").
  3. twitter.com ("Twitter").
  4. disqus.com ("Disqus").
 4. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
  1. korzystania z serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, regulaminami zewnętrznych serwisów społecznościowych, obowiązującym stanem prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszających praw osób trzecich.
 5. Opublikowana przez Użytkownika opinia na temat Lekarza:
  1. może dotyczyć wyłącznie prowadzonej przez Lekarza praktyki zawodowej.
  2. może opierać się jedynie na osobistych doświadczeniach uzyskanych po wizycie u Lekarza.
  3. Zostanie opublikowana w terminie do 5 dniu od chwili umieszczenia w serwisie, po dokonaniu pozytywnej weryfikacji (pod kątem merytorycznym jak i formalnym) przez Usługodawcę.
 6. Zabronione jest opublikowanie przez Użytkownika:
  1. Opinii naruszających obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa oraz zasady współżycia społecznego a także obyczaje moralne, kulturalne.
  2. Opinii o treści reklamowej.
  3. Opinii o treści naruszającej prawa autorskie.
  4. Opinii o treści zawierającej: wyrażenia wulgarne, niecenzuralne, obraźliwe, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej Lekarza, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp.
 7. Usługodawca zastrzega sobie uprawnienie do:
  1. Weryfikacji kont założonych w zewnętrznych portalach społecznościowych, pod względem ich:
  2. Aktywności.
  3. Rzeczywistości znajomych (stopnia prawdopodobieństwa istnienia).
  4. Długości istnienia.
  5. Odmowy opublikowania opinii o Lekarzu, w szczególności w sytuacji gdy opinia jest sprzeczna z Regulaminem.
  6. Dokonania korekty lub usunięcia każdej opublikowanej opinii o Lekarzu, w szczególności w sytuacji gdy opinia jest sprzeczna z Regulaminem.
  7. Przekazania Lekarzowi, na każde jego żądanie przedstawione na piśmie, numeru IP Użytkownika, który na skutek opublikowanej opinii naruszył dobra osobiste Lekarza.


§11
Zasady odpowiedzialności Usługodawcy

 1. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z serwisu a w szczególności opublikowanych danych i opinii o Lekarzach odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika lub Lekarza.
 2. Użytkownik lub Lekarz ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w serwisie, w szczególności powstałych na skutek podania nieprawdziwych danych i informacji, ujawnienia tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenia dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. Treść danych i informacji opublikowanych przez Lekarza – w szczególności w zakresie ich formy, aktualności, zgodności z przepisami prawnymi, rzeczywistości.
  2. Sposób korzystania przez Użytkowników lub Lekarzy z danych, informacji lub opinii opublikowanych przez Lekarzy lub Użytkowników.
  3. Treść opinii opublikowanych przez Użytkowników - w szczególności w zakresie ich formy, aktualności, zgodności z przepisami prawnymi rzeczywistości, zasad współżycia społecznego.
  4. Wszelkie szkody wyrządzone w związku z korzystaniem z serwisu przez Użytkowników lub Lekarzy – w szczególności szkody wyrządzone Lekarzom, Użytkownikom oraz osobom trzecim.
  5. Wszelkie szkody związane z zakłócenia w działaniu serwisu lub innymi okolicznościami niezależnymi od Usługobiorcy.
  6. Usunięcie opinii opublikowanych przez Użytkownika.
  7. Formę i sposób prowadzenia praktyki zawodowej przez Lekarzy.
  8. Wszelkie szkody związane z zablokowaniem lub usunięciem indywidualnego konta internetowego Lekarza w przypadku naruszenia przez Lekarza postanowień Regulaminu.


§12
Zasady ochrony prywatności

 1. Szczegółowe zasady ochrony prywatności Lekarza i Użytkownika (w szczególności w przedmiocie przechowywania i przetwarzania danych osobowych) określone są w Polityce prywatności zamieszczonej w serwisie internetowym Usługodawcy.


§13
Postępowanie reklamacyjne

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu oraz na bieżąco udziela pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.
 2. Lekarzowi lub Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w sprawach związanych z działaniem serwisu.
 3. Wszelkie reklamacje winny być składane w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: pomoc@polecany-lekarz.pl
 4. Złożona reklamacja powinna zawierać w szczególności:
  1. Imię, nazwisko, adres zamieszkania składającego reklamację.
  2. Szczegółowe przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację.
 5. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia powyższych warunków reklamacja może zostać pozostawiona przez Usługodawcę bez rozpatrzenia.
 6. Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
 7. Usługodawca może zwrócić się z prośbą do składającego reklamację o złożenie dodatkowych wyjaśnień dotyczących reklamacji oraz o dostarczenie dodatkowych dokumentów służących do zbadania zasadności reklamacji. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień lub przedkładania dodatkowych dokumentów przez składającego reklamację przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 8. W przypadku, gdy reklamacja nie może zostać rozpatrzona w powyższym terminie, Usługodawca powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 9. Po rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca wyśle składającemu reklamację, na podany przez niego adres, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.
 10. Odpowiedź w sprawie reklamacji może być wysłana przez Usługodawcę na wskazany przez składającego reklamację adres e-mail, o ile tego zażądał składając reklamację.
 11. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi sugestie i pytania dotyczące funkcjonowania serwisów można kierować pod adres e-mail Usługodawcy: pomoc@polecany-lekarz.pl


§14
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.12.2014
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w dowolnym terminie. Regulamin po dokonanej zmianie wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia na stronie serwisu.
 3. Postanowienia Regulamin podlegają prawu polskiemu.
 4. Wszelkie rozbieżności zdań i spory powstałe na tle Regulaminu rozwiązywane są polubownie. W przypadku, gdy Strony nie są w stanie rozwiązać sporu polubownie, jakikolwiek spór, rozbieżność zdań lub roszczenie, które wynika ze świadczenia usług, rozstrzygnięte zostanie przed sądem powszechnym ze względu na miejsce siedziby Usługodawcy.
 5. W relacjach z Lekarzem lub Użytkownikiem używany jest wyłącznie język polski.


Załącznik nr 1
do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną


Cennik
świadczonych usług reklamowych
Obowiązujący od dnia 1 lipca 2015r.

Do 1 lipca 2016r. użytkowanie z portaly jest całkowicie DARMOWE

  

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Cennika w dowolnym terminie. Cennik po dokonanej zmianie wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia na stronie serwisu.
 • Cennik po dokonanej zmianie obowiązuje Lekarza wyłącznie w stosunku do świadczonych usług reklamowych zawartych lub przedłużonych po dniu wejścia w życie zmiany.


Załącznik nr 2
do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin promocji
„DOBRY POCZĄTEK”
Obowiązujący od dnia 13 grudzień 2014 do dnia 30 czerwca 2015r.

 

 • Organizatorem niniejszej promocji jest Ryszard Czaja prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EUROPEJSKA AGENCJA PROMOCJI REGIONALNEJ Ryszard Czaja z siedzibą Lusina ul. Górska 27 w 30-698 Kraków.
 • Użyte w niniejszym Regulaminie promocji definicje i określenia mają przypisane znaczenie, jakie nadał im Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 • Promocja prowadzona jest na podstawie niniejszego Regulaminu Promocji i polega na tym, że w okresie jej trwania Lekarz zwolniony jest z uiszczenia na rzecz Usługodawcy wynagrodzenia za świadczone usługi reklamowe.
 • Promocja dotyczy usług reklamowych świadczonych w okresie od dnia 13 grudzień 2014 do dnia 30 czerwca 2015r.
 • Z dniem 1 kwietnia 2015r. termin świadczenia usług reklamowych ulega przedłużeniu na czas określony 6 miesięcy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz Cennikiem usług reklamowych, o ile Lekarz nie złoży drogą mailowa na adres biuro@polecany-lekarz.pl przeciwnego oświadczenia woli do dnia 15 czerwca 2015r.

Informacja o rezygnacji powiina zawierać:

- imię i nazwisko lekarza

- adres mailowy widniejący w wizytówce na portalu

 

 • Promocja skierowana jest wyłącznie do Lekarzy korzystających z serwisu www.polecany-lekarz.pl spełniających postanowienia Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz Regulaminu promocji.
 • Biorąc udział w promocji Lekarz potwierdza, iż wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu promocji.
 • W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem promocji stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

Zasady ochrony prywatności

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego www.polecany-lekarz.pl prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszych zasad, według których przetwarzane są Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z serwisu internetowego. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z ich postanowieniami, prosimy o opuszczenie serwisu.


§1
Postanowienia ogólne

Działając na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101 poz. 926) Ryszard Czaja prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EUROPEJSKA AGENCJA PROMOCJI REGIONALNEJ Ryszard Czaja z siedzibą Lusina ul. Górska 27 w 30-698 Kraków ustala niniejsze zasady ochrony prywatności.

 • Zasady są udostępnione nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej: www.polecany-lekarz.pl w sposób umożliwiający każdemu Lekarzowi i Użytkownikowi w dowolnym czasie ich pozyskanie, pobranie, utrwalenie, odtwarzanie za pomocą systemu teleinformatycznego, a także wydrukowanie.
 • Niniejsze zasady określają procedury zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych Lekarzy oraz Użytkowników przez Usługodawcę.
 • Usługodawca szanuje prywatność osób odwiedzających serwis internetowy www.polecany-lekarz.pl i jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo ich danych (w szczególności stosuje niezbędne środki bezpieczeństwa celem zapewnienia ochrony zebranych danych osobowych przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub przetworzeniem) w każdym momencie korzystania z serwisu internetowego, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami prawa - w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101 poz. 926).
 • Usługodawca dokonał zgłoszenia zbioru danych osobowych Lekarzy i Użytkowników do rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.


§2
Definicje

Użyte w niniejszych Zasadach określenia oznaczają:

 • Zasady – niniejsze zasady ochrony prywatności ustalone przez Usługodawcę.
 • Usługodawca/administrator danych – Ryszard Czaja prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EUROPEJSKA AGENCJA PROMOCJI REGIONALNEJ Ryszard Czaja z siedzibą Lusina ul. Górska 27 w 30-698 Kraków nr NIP: 735-140-98-30, nr REGON: 123163184, adres e-mail: biuro@polecany-lekarz.pl
 • Dane osobowe - dane osobowe w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101 poz. 926).
 • Serwis internetowy - www.polecany-lekarz.pl
 • Użytkownik - każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która na skutek akceptacji Regulaminu uzyskuje uprawnienie do opublikowania jednej opinii na temat każdego Lekarza.
 • Regulamin – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wiążący każdego Lekarza oraz Użytkownika bez konieczności zawierania odrębnej umowy wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.
 • Indywidualne konto internetowe – zbiór informacji o Lekarzu oraz prowadzonej przez niego praktyce zawodowej wraz z opiniami na jego temat opublikowanymi przez Użytkowników.
 • Lekarz – każda osoba fizyczna, która na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997r. Nr 28, poz. 152 z późn. zmianami), wykonuje na terytorium miasta Krakowa, zawód lekarza polegający na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, w szczególności: badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich.
 • Osoby trzecie - osoby wyłącznie odwiedzające serwis internetowy www.polecany-lekarz.pl.


§3
Zakres obowiązywania Zasad

Niniejsze Zasady mają zastosowanie do danych osobowych:

 • Lekarzy.
 • Użytkowników.

Osoba trzecia, która wyłącznie odwiedza i przegląda serwis internetowy, nie musi informować Usługodawcę o swojej tożsamości, ani ujawniać swoich danych osobowych.


§4
Przetwarzanie danych osobowych

Usługodawca zbiera i przetwarza dane Lekarzy i Użytkowników w związku z:

 • wykonywaniem usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną,
 • obsługą procesu rejestracji indywidualnego konta internetowego oraz logowaniem do niego,
 • weryfikacją tożsamości Lekarza i Użytkownika,
 • bieżącym kontaktem z Lekarzem i Użytkownikiem,
 • zapobieganiem wszelkiej działalności przestępczej,
 • ulepszaniem usług świadczonych przez Usługodawcę,
 • dostosowaniem serwisu do potrzeb Lekarzy, Użytkowników i Osób trzecich,
 • działalnością marketingową,
 • korzystaniem z oprogramowania pozwalającego na określenie aktualnej lokalizacji geograficznej Lekarza,
 • obsługą procesu publikacji opinii i powiązanych z nim funkcjonalności,
 • ewentualnym dochodzeniem roszczeń,
 • tworzeniem raportów i analiz na potrzeby Usługodawcy dotyczących funkcjonowania serwisu, w tym statystyk oglądalności podstron serwisu.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być konieczne do skorzystania z niektórych usług świadczonych przez Usługodawcę.

 • Zbierane przez Ryszkowska Halina Format dane osobowe obejmują:
 • imię i nazwisko,
 • Tytuł zawodowy
 • Specjalizacje.
 • Adres e-mail.
 • Telefony kontaktowe.
 • Adres/adresy prowadzonej praktyki zawodowej (miejsce/miejsca przyjmowania pacjentów).
 • Aktualne dane kontaktowe.
 • Dane osobowe Lekarza i Użytkownika, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z serwisu internetowego, a następnie zostaną usunięte z systemu.


§5
Ujawnianie danych Użytkowników podmiotom trzecim

Dane Lekarzy i Użytkowników nie będą udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem sytuacji:

 • gdy obowiązek udostępnienia wynikać będzie z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (szczególności organom wymiaru sprawiedliwości lub Głównemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych),
 • gdy ich udostępnienie nastąpi na podstawie umowy zapewniającej ich ochronę zgodnie z ustawą,
 • gdy jest to niezbędne w celu wykonania usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną,
 • gdy ich udostępnienie nastąpi podmiotom współpracującym z Usługodawcą.


§6
Uprawnienia użytkowników

Usługodawca zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych. W związku z powyższym, każdy Lekarz i Użytkownik ma prawo między innymi do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia,
 • uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania swoich danych osobowych,
 • do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych,
 • przedstawienia żądania: uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych,
 • przedstawienia żądania: czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych osobowych, jeżeli są one:
 • niekompletne,
 • nieaktualne,
 • nieprawdziwe lub
 • zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo
 • są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych.


§7
Informacje końcowe

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszych Zasadach.
 • Aktualna wersja Zasad wraz z datą ostatniej aktualizacji jest zawsze dostępna w Serwisie.
 • Każdego Lekarza i Użytkownika obowiązują aktualne zasady ochrony prywatności.
 • W przypadku wszelkich pytań, wniosków, uwag, uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:  biuro@polecany-lekarz.pl
piątek, 21 luty 2014 14:17

Praca

Napisał
piątek, 21 luty 2014 14:16

Partnerzy

Napisał
piątek, 21 luty 2014 14:16

Reklama

Napisał
piątek, 21 luty 2014 00:00

Pomoc

Napisał